سلام ، به سایت حسینیه المهدی(عجل الله) موقوفه مرحوم حاج سید مهدی صمدانی خوش آمدید.

اعتقادی

شناسنامه خداوند

شناسنامه خداوند

[caption id="attachment_2685" align="aligncenter" width="300"] شناسنامه خداوند[/caption]   این سوره را از آن نظر که فقط مباحث توحید ...