سلام ، به سایت حسینیه المهدی(عجل الله) زرند موقوفه مرحوم حاج سید مهدی صمدانی خوش آمدید.

شهید سیدرضا صمدانی

خاطرات شهید

خاطرات شهید

شهید سیدرضا صمدانی سیدرضا در انجام جمع آوری اطلاعات از داخل مرز عراق و حتی عقبه دشمن ...
تولد

تولد

شهید سیدرضا صمدانی    با بانگ اذان (الله اکبر ... الله اکبر) از خواب بیدار شدم خدای من ...