سلام ، به سایت حسینیه المهدی(عجل الله) زرند موقوفه مرحوم حاج سید مهدی صمدانی خوش آمدید.

خاطرات

خاطرات شهید

خاطرات شهید

شهید سیدرضا صمدانی سیدرضا در انجام جمع آوری اطلاعات از داخل مرز عراق و حتی عقبه دشمن ...