سلام ، به سایت حسینیه المهدی(عجل الله) موقوفه مرحوم حاج سید مهدی صمدانی خوش آمدید.

خاطرات

خاطرات شهید

خاطرات شهید

شهید سیدرضا صمدانی سیدرضا در انجام جمع آوری اطلاعات از داخل مرز عراق و حتی عقبه دشمن ...