سلام ، به سایت حسینیه المهدی(عجل الله) زرند موقوفه مرحوم حاج سید مهدی صمدانی خوش آمدید.

شهید سیدرضا صمدانی

ادامه مطلب
تولد

تولد

شهید سیدرضا صمدانی  با بانگ اذان (الله اکبر ... الله اکبر) از خواب بیدار شدم. خدای من چه ...