سلام ، به سایت حسینیه المهدی(عجل الله) زرند موقوفه مرحوم حاج سید مهدی صمدانی خوش آمدید.

پروژه ها

پروژه شش

پروژه شش

پروژه پنج

پروژه پنج