سلام ، به سایت حسینیه المهدی(عجل الله) زرند موقوفه مرحوم حاج سید مهدی صمدانی خوش آمدید.

jras1400

ادامه مطلب
تولد

تولد

شهید سیدرضا صمدانی  با بانگ اذان (الله اکبر ... الله اکبر) از خواب بیدار شدم. خدای من چه ...